วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลโกงของการผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% กับ credit card

กลโกงของการผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% กับ credit card
1. หากท่านจะต้องชำระต่อเดือน = (ราคาสินค้า / จำนวนเดือนที่จะผ่อน ) + กับเงินที่ต้องชำละขั้นต่ำ
2. ท่าชำระเงินขั้นตำ + ค่างวด
3. ถ้าท่านมี ยอดค้างชำละอยู่ก่อนแล้วเงินกลุ่มนี้จะทำให้ท่านต้องเสียดอกเบี้ย 20%
สรุปหากท่านไม่ผ่อนชำระ 0% (ไม่ซื้อ) จะทำให้ท่านมีโอกาศเสียดอกเบี้ยน้อยกว่า
ควรหาเงินกู้ที่ดอกเบี้ยตำกว่า 20% ไปซื้อจะดีกว่าถ้าจำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น