วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทางเลือก รางน้ำฝน กับที่พัก

รางน้ำฝนเป็นสิ่งต้องมีในที่อยู่อาศัยเมื่อยามหน้าฝนรางน้ำฝนจะช่วยระบายน้ำจากบนยอดอาคารให้น้ำลงสู่ท่อ

ซึ่งรางน้ำฝนจะเป็นตัวกลางที่ไม่ให้น้ำล้นบน ที่อยู่อาศัยจึงเหมาะมีรางน้ำฝนติดตั้งไว้บนยอดอาคารเพื่อประโชน์ของที่อยู่อาศัยของทุกคน

เนื่องจากรางน้ำฝนส่วนใหญ่มีการลงทุนไม่แพง และได้ควรมีจึงไม่เแปลกที่สิ่งปลูกสร้างมักจะนิยมใช้รางน้ำฝนติดสิ่งปลูกสร้างของทุกคน

รางน้ำฝน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น