วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator)

ลูกหมุ่นช่วยหมุนถ่ายเทอากาศ
ลมร้อนที่ลอยอยู่ด้านบนตัวบ้าย จะถูกระบายออก
ลูกหมุนช่วยคุณได้ หากคุณต้องการ ระบายอากาศ หรือ ระบายความร้อนจากภายในตัวบ้านออกสู่ ภายนอก

ลูกหมุนช่วยให้คุณ ระบายลมร้อน ที่ลอยตัวขึ้นสูง อยู่ภายในตัวอาคาร ออกไปข้างนอกขณะเดียวกันก็ ช่วยให้เกิดสภาพการท่ายเท ของอากาศภายใน ตัวอาคาร ลดความอับชี้นภายในอาคาร

หากต้องการป้องกัน ความร้อนจากด้านนอก เข้ามาตัวอาคาร หรือ ต้องการป้องกันความร้อน จากแสงแดด คุณควรใช้ฉนวนกันความร้อน แบบพีอี หรือ แบบพียู แทน

ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น