วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีทำความสะอาดรางน้ำฝน

ขั้นตอนที่ 1
ขูดเศษคราบ เศษขยะ ของสะสมของเศษดินหรือใบไม้แห้ งออกให้หมดด้วยพลั่วขุดดินขนาดเล็กที่สามารถวาง ลงในรางน้ำฝนได้ การขูดคราบขยะนั้นจะทำได้ง่ายข ณะที่ขยะนั้นยังชื้น ๆ อยู่ จะขูดออกง่าย ไม่คว รที่จะขูดขยะลงในท่อน้ำลง ควรใส่ลงถังขยะ

ขั้นตอนที่ 2
ทำความสะอาดรางน้ำให้สะอาดด้วยการนำสายยางฉีดน้ ำขึ้นมาฉีดลงในราง ถ้าคราบสกปรกที่ติดแน่นคุณสา มารถใช้เหล็กขูดหรือใช้แปรงลวดขัดให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 3
ส่วนท่อน้ำลงนั้นอาจมีสิ่งอุดตันได้ ควรใช้งูเห ล็กซึ่งเป็นสายเคเบิ้ลเพื่อทะลวงสิ่งอุดตันที่อ ยู่ภายในท่อน้ำลง ถ้าท่อน้ำลงยาวมากควรทำแบบลงล ่างและล่างขึ้นบนผสมกัน

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจซ่อมรอยรั่วต่าง ๆ ของรางน้ำ ขณะที่ฉีดน้ำท ำความสะอาดให้สังเกตุรอยรั่วที่เกิด แล้วทำการอ ุดด้วยวัสดุอเนกประสงค์หรือประเภทซิลิโคนกันน้ำ ซึ่งการซ่อมรอยรั่วนั้นควรที่จะซ่อมทั้ง 2 ด้า นคือด้านในและด้านนอก
ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบสภาพของรางน้ำว่าจุดยึดต่าง ๆ คลายตัวหรื อไม่ให้ทำการขันให้แน่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล ะตรวจดูความเอียงของรางว่าน้ำฝนสามารถลงได้สะดว กหรือไม่

รางน้ำฝน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น